Ayatollah Vahid Khorasani: Ako je sunitska zemlja napadnuta, dužnost šiija je da je brane

Taghribnews je prenio da je Veliki Ajatollah Vahid Khorasani, tokom susreta sa Ajatollahom Mohsen Arakki, generalnim sekretarom Svjetskog kongresa islamskih učenjaka, ukazao na to da su oni koji siju podjele unutar šiija daleko od vjere, te je rekao: „Zaista, vjera ovih ljudi je izumrla, i zapovijedi imama su drugačije od onoga što oni rade. Vjera potiče ljude da klanjaju u džamijama (Ehli-Sunneta), posjete njihove bolesne i pridruže se njihovim dženazama“.

Ajatollah Vahid Khorasani, jedan od važnih živućih učenjaka šiizma, je rekao:

„Rivajet 'budite naš ukras, a ne mrlja” je dokazan. Dvije su stvari važne u ovome, a to je nefy (negacija) i drugo je dokaz. Nefy je ovako objašnjena: Ne smije se biti nasilan prema drugim vjerama, niti se smiju vrijeđati njihove vrijednosti. Psovanje i proklinjanje nije dozvoljeno jer vodi ka udaljavanju od Ehli-bejta i učenja. Umjesto toga, treba se pridružiti u njihovoj molitvi, dati im ljubav, posjetiti njihove bolesne te im pomoći.

Pogledajte učenjake šiizma iz prošlosti poput Allama Hilli, izučite njegove knjige, njegove argumente, a onda pogledajte i učite ostale učenjake. U osnovi, svi zagovaraju da put trezvenosti mora biti poštivan.

Tražili su fetvu od nas o sljedećem pitanju: Šta treba uraditi protiv onih koji šiije nazivaju nevjernicima i da je njihova krv dozvoljena? Mi smo odgovorili: Krv i imetak svih koji su izgovorili kelime-i-šehadet je zaštićen, čak i ako te prozovu nevjernikom. Ako je zemlja Ehli-suneta napadnuta od nevjernika, šiije je moraju braniti u svim slučajevima“.
Top