Hamenei: Glavna politika Amerike prema muslimanima je raspirivanje ratova

  • 25 august, subota
  • - ABNA

Kao i prethodnih godina, lider islamske revolucije Irana, ajatullah Sejjid Ali Hamenei, uputio je poruku svim muslimanima koji ove godine hodočaste svete gradove Mekku i Medinu obavljajući hadždž.

Poruku prenosimo u cijelosti:

"U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,

Hvala pripada Allahu, i neka je salavat na Njegovog Poslanika El-Mustafu i njegovu časnu porodicu i odabrane ashabe. Uzvišeni Allah je rekao:

i oglasi ljudima hadž!" - dolaziće ti pješke i na kamilama iznurenim; dolaziće iz mjesta dalekih,

da bi koristi imali i da bi u određene dane, prilikom klanja kurbana, kojim ih je Allah opskrbio, Njegovo ime spominjali. (Sura Hadždž/ 27. i 28.)

Ova melodija Arša još uvijek doziva srca, i kroz stoljeća i epohe poziva čovječanstvo na okupljanje na osnovu Božije Jednoće - Tevhida. Čitavo čovječanstvo prima ovaj ibrahimovski poziv i ima tu čast; iako ga neke uši ne čuju, a neka srca ostanu bez njega ispod zastora nemara i neznanja; i iako neki nisu sebi omogućili doličnost ulaska na ovu svjetsku i trajnu gozbu ili su iz bilo kojeg razloga zaostali za njom.

Vama je sada dodijeljena ta blagodat, i kročili ste u tu sigurnu dolinu za Božije goste. Arefat, Maš'ar i Mina, Safa i Merva, Bejtullah, Mesdžidu-l-Haram, Poslanikova džamija, svaki pedalj ovih mjesta i rituali na njima predstavljaju po jednu kariku u lancu duhovnosti i uspinjanja duše za hadžiju koji cijeni priliku koja mu se pružila, koristi je za vlastito pročišćenje i sprema za budućnost svog života.

Važna stvar koja zanima sve ljude koji razmišljaju i koji su radoznali jeste određivanje jednog stalnog okupljanja za sve ljude, sve generacije i u svim vremenima. Ova jednoća vremena i prostora jedna je od glavnih tajni hadža. Bez sumnje, jedan od najjasnijih primjera riječi da bi koristi imali iz gore navedenih ajeta jeste upravo taj godišnji susret islamskog ummeta pored Božije kuće. To je tajna islamskog jedinstva i simbol izgradnje islamskog ummeta koji se mora nalaziti pod sjenom Bejtullaha. Božija kuća pripada svima: a Mi smo ga namijenili svim ljudima, kako za mještanina tako i za došljaka (Hadž, 25.)

Hadž na ovom mjestu i u ovom određenom vremenu uvijek jasnim jezikom i logikom poziva na ujedinjenje. A to je upravo suprotno težnjama neprijatelja islama koji su uvijek, a posebno u današnje vrijeme, bodrili muslimane da se sukobe jedni s drugima. Pogledajte danas ponašanje arogantne i zločinačke Amerike. Njezina glavna politika naspram muslimana je raspirivanje ratova. Njena želja i prljavo nastojanje je ubijanje muslimana međusobno; navaljivanje nasilnika na potlačene mazlume, podržavanje nasilnika i zalima, nemilosrdno ugnjetavanje potlačenih, stalno podgrijavanje i pojačavanje vatre te strašne smutnje. Muslimani moraju biti oprezni i neutralisati tu šejtansku politiku. Hadž je podloga za tu opreznost i budnost, i to je filozofija i smisao izražavanja mržnje prema idolopoklonicima i arogantnim silama na hadžu.

Sjećanje na Allaha je duh hadža. U svim stanjima, napojimo svoja srca tom kišom milosti i oživimo ih, i ojačajmo u njima korijen oslanjanja i povjerenja u Njega, Koji je izvor Moći, Slave, Pravde i Ljepote. Tako ćemo pobijediti neprijateljske varke.

Drage hadžije! Ne zaboravite moliti i učiti dove za islamski ummet i potlačene u Siriji, Iraku, Palestini, Afganistanu, Jemenu, Bahreinu, Libiji, Pakistanu, Kašmiru, Mijanmaru i drugdje, i od Boga tražite da se od njih odbije Amerika, druge arogantne sile i njihovi pomagači.

Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Sejjid Ali Hamenei
Top