Šiijski islam: Potiranje stopala u abdestu (18)

Islamski učenjaci su podijeljeni oko toga da li vjernik mora oprati ili potrati noge kada se abdesti. Neki kažu da je obavezno oprati noge; Imamiyya kaže da je potiranje ispravno. Dawud b. Ali, vođa Zahiriyya i Nasir al-Kabir, vođa Zaydiyya, zagovaraju kombinaciju potiranja i pranja. Hasan al-Bari kaže da je čovjek slobodan da bira između ta dva.

Muslimani su svjedočili kako je Poslanik danju i noću, u kući i na putovanjima, uzimao abdest, pa zašto onda i dalje postoji bilo kakvo neslaganje? To pokazuje da sudska praksa (ijtihad) može uzeti najizravnije pitanje i pretvoriti ga u najspornije.

Postoji Kur'anski ajet koji jasno objašnjava kako se abdesti. Ako postoji bilo kakva dvosmislenost, ona se mora dogoditi u mislima muslimana kasnijih generacija, jer je ajet i dalje veoma jasan:

O vi koji vjerujete! Kada se spremite za molitvu, operite lica i ruke do laktova i obrišite dio glave i noge do gležnjeva. Ako ste nečisti, očistite se. Ali ako ste bolesni ili na putu, ili je neko od vas došao iz toaleta, ili ste dotakli žene, a ne možete naći vodu, onda napravite tayammum čistom zemljom i obrišite dio lica i ruku. Allah vas ne želi staviti u nevolju, ali On želi da vas pročisti i upotpuni Svoj blagoslov na vas da biste bili zahvalni.“ (Q5: 6)

Učenjaci se razlikuju oko deklinacije riječi 'vaša stopala' (arjulakum) u prvom dijelu ajeta. Prema sedam različitih glavnih recitacija, može se pročitati ili sa kesrom ili sa fethom, što mijenja njegov gramatički položaj u rečenici. Učenjaci Ibn Kathir, Hamza, Abū ʿAmr i Asim su zasnovani na recitaciji Abu Bakr, recitiraju sa kasra - arjul-i-kum. U međuvremenu, Nafiʿ, Ibn andmir i Asim na osnovu recitovanja Hafsa recitiraju je sa fetḥom - arjul-a-kum. (Majmaʿ al-Bayan, 2/163)

U suštini je malo vjerovatno da je Poslanik a.s. izrekao isti ajet na dva potpuno različita načina, jer bi to uvelo dvosmislenost Kur'ana o pitanju koje bi božansko otkrovenje trebalo jasno protumačiti; Kur'an postavlja uputstva za svakodnevni život, a dvosmislenosti tamo nema mjesta.

Imamiyya kaže da ajet preporučuje potiranje bez obzira na to kako se izgovara. Ako i 'glave' i 'vaša stopala' imaju kesru, onda su u konjunkciji (tatf), što ih objema čini objektima istog glagola - 'potiranje'. S druge strane, ako 'vaša stopala' imaju fethu onda je ona još uvijek u sprezi sa 'vašim glavama' kao objekt glagola, ali nema arapski prijedlog 'bi', što čini 'vaše glave' da se čita sa kesrom - ' bi ruʾūs – i – kum. 'Zbog toga se uzima fetha jer je to direktni objekt glagola. Da bismo to bolje ilustrovali, možemo pogledati sljedeći ajet:

'... i proglas od Allaha i Njegova Poslanika ljudima na dan velikog hadždža: "Allah i Njegov Poslanik ne priznaju mnogobošce." Pa ako se pokajete, to je za vas bolje; a ako se okrenete, znajte da Allahu nećete umaći! A nevjernike obraduj kaznom nesnosnom!...' (Q9: 3)

Drugo ponavljanje 'Njegova Poslanika' u ovom ajetu na prvi pogled izgleda da je predmet 'odbacivanja' (tj. Bog odbacuje svog vlastitog Poslanika!), Međutim to nije slučaj kada pogledamo deklinaciju arapske riječi 'Njegov Poslanik ', mi primjećujemo da je uzela dammu -' wa rasūl-u-hu ', što znači da ne može biti predmet odbacivanja, već je predmet kazne, poput riječi 'Allaha'. S tim da to znači 'Allah odbacuje nevjernike, kao i Njegov Poslanik.'

Originalni tekst ovog ajeta na arapskom jeziku je najbolji pokazatelj da prethodni ajet poziva na brisanje stopala tokom abdesta. Oni koji zagovaraju pranje nogu frustrirani su gramatikom ajeta i pokušavaju da opravdaju svoje čitanje na osnovu nejasnih tumačenja arapske gramatike. Kažu da riječ 'pranje' u stihu uključuje i stopala, jer 'vaša stopala' su u stvari povezana s 'vašim licima', koja također imaju fethu, dakle oba su objekt istog ajeta.

Međutim, ovo je očigledno pogrešno, jer to uključuje potpuno nepovezanu rečenicu o brisanju stopala između dvije strane gramatičke veze - nešto što nije dozvoljeno u arapskoj gramatici!

Svakom čitaocu je jasno da svaki musliman, koji uzima abdest, mora obrisati glavu i noge. No, nažalost, tumačenja su dala dvosmislen oblik ovoj religioznoj praksi. Jedna od njih je definitivno nestvarna i mora da ste primijetili da oni koji pozivaju na pranje nogu ne opravdavaju svoje tumačenje. Neki drugi su navikli da filozofije kažu da pranje uključuje i brisanje. Ali vjerske upute nisu mogle biti promijenjene kako želimo. Veliki broj ashaba Poslanika je rekao da se stopala moraju potirati tokom abdesta. Evo nekih citata:

Ibn Abbās kaže: abdest uključuje dva pranja i dva brisanja.

Enes b. Malik je kvasio noge prije nego ih je brisao. Jednog dana je čuo Hadžadža b. Yusufa kako poziva vjernike da operu noge. Enes ga je prekinuo govoreći: „Bog je rekao istinu i Hadžadž b. Jusuf laže. Zatim je izgovorio ovu kur'ansku frazu: "obrišite glave i noge do gležnjeva."

Ikrama, učenik Ibn bAbbasa, rekao je: „Noge se moraju obrisati, a ne oprati“.

Shaʿbī je rekao: 'Džibril (Gabriel) je naredio Poslaniku da obriše noge u abdestu. Ali u tayamumu, lice i ruke se brišu dok nije potrebno brisati glavu i noge. Prema tome, ako bi noge bile oprane u abdestu, morale bi biti obrisane u tayamumu.'

Qatada tumači ajet ovako: 'Bog je naredio dva pranja i dva brisanja. Ali neke grupe nastavljaju čitati ajet drugačije kako bi opravdale svoje preporučeno pranje za stopala.' (Tafsīr arabarī, 6 / 82–83)

Praksa nepogrešivih imama

Nepogrešivi Shiʿa Imami, od koji su svi nasljednici Poslanika, i koje je Poslanik opisao da su na istom nivou kao Kur'an, kažu da je Poslanik potirao glavu i noge. U tom smislu, Imam al-Bakir kaže: "Objašnjavam vam kako se Poslanik abdestio. Napunio je ruke vodom, oprao lice i konačno obrisao glavu i noge. (Wasāʾil al-Shīʿa, 1 / ch. 15)

Pokušaji da se dokaže da je pranje obavezno

Oni koji kažu da se stopala moraju oprati, tumače Kur'anski ajet kao preporuku brisanja. Ali u isto vrijeme, oni pokušavaju da opravdaju svoje mišljenje da noge moraju biti oprane u abdestu tvrdeći da se neki hadisi odnose na pranje stopala. Dakle, ako operemo noge, radit ćemo i jedno i drugo (pranje i brisanje), jer je brisanje uključeno u pranje, ali pranje nije uključeno u brisanje.

Ako se odnose na hadise iz sunnskih izvora o pranju, oni moraju znati da su isti sunnitski učenjaci također prenosili izvještaje o potiranju. Zbog takvih kontradikcija, stav koji se slaže s Kur'anom treba uzeti kao ispravan.

Oni tvrde da je Imam ʿAli jednom rekao čovjeku da je u ajetu o abdestu postojao drugačiji redoslijed i da je Bog naredio da se stopala operu, a da se glava samo potire. Da je Imam ʿAli spomenuo tako nešto, njegovi bliski poznanici bi to zabilježili i prepričali. Imam al-Bakir je ispričao način na koji se Poslanik abdestio i kur'anski ajeti su jasni jer daju upute ljudima.

Ibn Umar kaže: 'Poslanik je zaostajao za nama na putovanju. Vratili smo se da ga potražimo i, u vrijeme kada smo bili umorni, našli smo ga. Uzeli smo abdest  i obrisali noge. U to vrijeme, Poslanik je glasno rekao: 'Teško se petama vatre!' i ponovio to ukupno tri puta. (Sahih Bukhari, 1/18)
Top